วิธีเลือกพลอย สุดยอดอัญมณีเลอค่า กับ 4 ปัจจัยในการเลือกสรรที่คุณต้องรู้ !

วิธีเลือกพลอย สุดยอดอัญมณีเลอค่า กับ 4 ปัจจัยในการเลือกสรรที่คุณต้องรู้ !

         วิธีเลือกพลอย พลอย หนึ่งในอัญมณีที่มีความโดดเด่นสวยงาม โดยแตกต่างจากเพชรตรงที่มีดีไซน์ ลวดลาย สีสัน รูปทรงและประเภทให้เลือกมากกว่า และนอกจากจะนำมาใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อเพิ่มสง่าราศีได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถพกไว้เป็นเครื่องรางเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ครอบครองได้ด้วยเช่นกัน จึงทำให้พลอยได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นเครื่องรางเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลประจำเดือนเกิดในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม พลอยแต่ละชนิดก็มีสีที่แตกต่างกัน และในพลอยชนิดเดียวกันก็ยังมีเฉดสีที่ต่างกันไปอีกได้ รวมไปถึงราคาที่มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพลอยแต่ละชนิด เช่น ความหายาก ความสวยงาม ความแข็งแกร่ง ความนิยม ความสะอาด และความประณีตในการเจียระไน เมื่อพูดมาถึงจุดนี้หลายคนคงอาจจะสงสัยว่า การเลือกพลอยนั้น ควรเลือกอย่างไร มีวิธีการเลือกที่มีคุณภาพอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน 

วิธีการเลือกพลอย

บทความที่เกี่ยวข้อง แซฟไฟร์หรือไพลิน คืออะไร เลือกซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ 

วิธีเลือกพลอย ให้ได้คุณภาพสวยงาม

การเลือกซื้อพลอย มีปัจจัยสำคัญที่ควรใช้เป็นเครื่องพิจารณาในการเลือกซื้อ ดังต่อไปนี้ 

     1.สี 

การประเมินคุณภาพสีของพลอยนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐาน แต่สามารถใช้หลักในการแบ่งสีออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

  • สีหลักของพลอย 

            – พลอยที่ดี ควรจะมีสีสันตรงตามเฉดสีหรือประเภทของพลอย โดยไม่มีสีอื่นเข้ามาเจือปน ซึ่งสีที่ดีที่สุดของสีหลักพลอยชนิดนั้นๆ เช่น มรกตก็ต้องเป็นสีเขียวกำมะหยี่ ไพลินต้องเป็นสีน้ำเงิน ทับทิมต้องเป็นสีแดง หากมีสีอื่นแปลกปลอมเข้ามาเจือปน หรือในพลอยหนึ่งชนิด มีหลายเฉดสีมากเกินไป ก็แสดงว่าพลอยเม็ดนั้นๆ อาจจะเป็นพลอยปลอม หรือพลอยที่ขาดคุณภาพก็เป็นได้ 

  • ความอิ่มตัวของสี

           – ความอิ่มตัวของสีในที่นี้ หมายถึงความเข้มและความบริสุทธิ์ของสีพลอยแต่ละเม็ด โดยจะต้องมีปริมาณความอิ่มของสีชัดเจน ไม่มีสีเทาหรือสีน้ำตาลเจือปน โดยความอิ่มตัวนั้นยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สีหมอง, สีสด และสีเข้มจัด 

  • โทนสีของพลอย 

           – โทนสีของพลอยที่เห็นนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสว่างและความมืดของพลอย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่โทนสีอ่อนมาก โทนสีปานกลาง และโทนสีเข้มมาก โดยพลอยที่มีคุณภาพจะต้องมีโทนสีที่ไม่อ่อนหรือเข้มมากจนเกินไป 

      2.ความสะอาด 

  • เนื่องจากพลอยแต่ละชนิด เกิดจากแหล่งธรรมชาติที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดตำหนิที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากองค์ประกอบของแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การพิจารณาจากความสะอาดหรือตำหนิมลทินต่างๆ ในตัวพลอยแต่ละเม็ดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องสังเกตทุกครั้งก่อนซื้อ โดยมาตรฐานในการวัดความสะอาดของพลอยแต่ละชนิดนั้นก็ไม่เท่ากัน เช่น มรกตและทับทิม อาจจะมีอัตราในการเกิดรอยตำหนิหรือมลทินจากธรรมชาติได้มากกว่าพลอยประเภทอื่นๆ ดังนั้น หากคุณต้องการพลอยที่มีคุณภาพสูงควรพิจารณาจากพลอยที่มีตำหนิขนาดเล็ก หรือไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนพลอยที่ไม่มีตำหนินั้น แม้จะเป็นตัวยืนยันถึงคุณภาพของพลอยได้อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นพลอยที่หาได้ยาก และมีราคาสูงมาก ดังนั้น การเลือกซื้อพลอยที่มีตำหนิเล็กน้อย จึงสามารถทำได้ เพราะตำหนิในตัวพลอยที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านั้น ก็ไม่ได้ทำให้ความงดงามของพลอยลดลงเสมอไป 

       3.การเจียระไน 

  • การเจียระไนเป็นตัววัดถึงคุณภาพของพลอยที่ดีได้ โดยคุณสามารถพิจารณาจากรูปร่างและความสมส่วนของพลอยเม็ดนั้นๆ โดยพลอยที่ดีจะต้องมีเหลี่ยมมุมที่เหมาะสม มีความสมมาตรของสัดส่วนทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ผิวอัญมณีต้องไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ เหลี่ยมเจียระไนต้องมีความคมชัดและมีรอยต่อที่บรรจบถึงกัน การเจียระไนเพชรและพลอยแตกต่างกัน โดยการเจียระไนเพชรนั้น เป็นการเจียระไนเพื่อเพิ่มประกายแวววาวให้กับตัวเพชร ในขณะที่การเจียระไนพลอยจะเป็นการเจียระไนเพื่อลบร่องรอยตำหนิให้เหลือน้อยที่สุด และทำให้เกิดไฟ สี การกระจายตัวของน้ำทั่วถึงเท่ากันทั้งเม็ดมากที่สุด เมื่อนำไปสวมใส่แล้วพลอยที่ดีจะมีรูปทรงที่สวยงามสมส่วน และเกิดประกายแวววาวเท่ากันในทุกด้านและทุกเหลี่ยมมุม 

       4.การปรับปรุงคุณภาพ 

  • การปรับปรุงคุณภาพของพลอยคือ กระบวนการนอกเหนือจากการเจียระไน ที่จะช่วยให้พลอยแต่ละเม็ด มีความสวยงามและมีมูลค่าที่สูงมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพของพลอยที่นิยมในปัจจุบันนั้น มีหลายวิธี ประกอบไปด้วย 

วิธีการเลือกพลอย - 4 ปัจจ้ย

บทความที่เกี่ยวข้อง ประเภทและความรู้เรื่องอัญมณี ที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน

การอุดรอยแตก 

  • เป็นวิธีที่มักนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพของมรกต ที่มักจะมีรอยแตกเป็นจำนวนมากบริเวณผิวสัมผัส ซึ่งเกิดมาจากต้นกำเนิดทางธรรมชาติ โดยวิธีการก็คือให้ใส่น้ำมันที่มีสีจางๆ หรือไม่มีสีเข้าไปยังบริเวณตัวพลอยเพื่อให้น้ำมันนั้นซึมเข้าสู่รอยแตกบริเวณต่างๆ จะช่วยให้พลอยมีความใสสะอาด สวยงามมากขึ้น และลดปริมาณรอยแตกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าให้น้อยลงได้ 

การใช้ความร้อน 

  • ถือเป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพของพลอยที่ได้รับการยอมรับในตลาดและองค์กร The American Gem Trade Association โดยคนไทยมักจะคุ้นเคยกับคำว่า “การเผา” ซึ่งเป็นวิธีเดียวกัน ในการใช้ความร้อนเปลี่ยนสีของพลอยหรือกำจัดตำหนิในบริเวณต่างๆ 

      ใครที่กำลังสนใจเลือกซื้อพลอยมาเป็นเครื่องประดับ อย่าลืมนำเอาปัจจัยเหล่านี้ไปใช้พิจารณาในการเลือกกันนะคะ จะทำให้คุณได้ครอบครองพลอยที่มีความสวยงาม ไร้ที่ติ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอน

อ้างอิง : finejewelthai.com/Tarticle.php?id=30

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top