ประเภทและความรู้เรื่องอัญมณี ที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน

ความรู้เรื่องอัญมณี 

          ความรู้เรื่องอัญมณี หรือในอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่า เพชรพลอย หรือเรียกให้ไพเราะขึ้นมาหน่อยก็คือ รัตนชาติ ทั้ง 3 คำนี้ล้วนแล้วแต่ให้ความหมายเดียวกัน แต่มีความแตกต่างทางวาระในการใช้ โดยคำว่า “อัญมณี” หรือ “รัตนชาติ” นั้น นิยมใช้เรียกเป็นทางการ ส่วนคำว่า “เพชรพลอย” มักจะได้ยินในภาษาพูด หรือใช้เป็นคำเรียกทั่วไป

ความหมายของอัญมณี 

         ความหมายของอัญมณี, รัตนชาติ หรือเพชรพลอย คือ แร่หรือหินมีค่า ซึ่งผ่านการตกแต่งในรูปแบบต่างๆ จนสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องประดับได้ โดยการตกแต่งอัญมณีที่แพร่หลายนั้น ประกอบไปด้วยการขัดมัน การแกะสลัก และการเจียระไน ซึ่งการตกแต่งด้วยวิธีเหล่านี้จะทำให้แร่หรือหินมีค่าต่างๆ มีรูปทรงตามต้องการ โดยการแปรสภาพของอัญมณี รัตนชาติ หรือเพชรพลอยนั้น จำเป็นต้องผ่านระยะเวลาการแปรสภาพตามธรรมชาติที่ยาวนาน โดยผ่านทั้งความร้อน ความเย็น รวมไปถึงการหลอมละลาย จนเกิดกระบวนการตกผลึก ซึ่งจุดเด่นของอัญมณีนั้นอยู่ตรงที่ความสวยงาม ความล้ำค่า ทนทาน และหายาก จึงทำให้มีราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับแร่ หรือหินทั่วไป นอกจากนี้โบราณยังเชื่อว่า การพกอัญมณี รัตนชาติหรือเพชรพลอยติดตัว จะสามารถใช้เป็นเครื่องเสริมสิริมงคล ทั้งในเรื่องของฐานะ เงินทอง ชื่อเสียง สุขภาพ ยศฐาบรรดาศักดิ์ได้อีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันผู้คนก็ยังคงนิยมพกอัญมณีติดตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในด้านดังกล่าว และยังใช้เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองตนเองให้พ้นภัยด้วยเช่นเดียวกัน – คุณอาจสนใจบทความต่อไปนี้ การเจาะลึกราคาเพชร และการตั้งราคาซื้อขายเพชร ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ความรู้อัญมณี

อัญมณี มีประเภทใดบ้าง

อัญมณีหรือรัตนชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

1.กลุ่มสารอนินทรีย์

  • กลุ่มสารอนินทรีย์ ได้แก่ อัญมณีที่ได้จากแร่และหิน โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งแร่นั้นจัดอยู่ในกลุ่มสารอนินทรีย์ที่มีการเรียงตัวของอะตอมภายในอย่างเป็นระเบียบ ระบบผลึกแน่นอน มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เฉพาะตัว โดยมีอยู่ประมาณ 90 ชนิด แต่นำมาใช้ในวงการอัญมณีจริงๆ เพียง 20 ชนิด เช่น หยก โอปอล มรกต ทับทิม ฯลฯ ส่วนหินนั้นก็คือการที่แร่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกัน แม้จะมีการรวมตัวกันที่ไม่เป็นระเบียบ แต่อะตอมของแร่แต่ละชนิดก็ยังคงเรียงตัวกันเป็นระเบียบ เช่น ออบซิเดียน มองดาไวต์ ลาปิสลาซูลี ฯลฯ

2.กลุ่มสารอินทรีย์

  • กลุ่มสารอินทรีย์ ได้แก่ อัญมณีที่ได้จากสิ่งมีชีวิต โดยมีการเรียงตัวของอะตอมที่ไม่เป็นระเบียบ เช่น ไขมุก งาช้าง ปะการัง อำพัน ฯลฯ 

การแบ่งในลักษณะนี้เป็นการแบ่งตามการถือกำเนิด โดยนอกจากนี้แล้ว ยังสามารถแบ่งตามสถาบัน GIA (Gemological Institute of America) ได้อีกวิธี นั่นก็คือการแบ่งเป็นกลุ่มเพชร และกลุ่มพลอย ซึ่งจะทำให้สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน 

ความรู้อัญมณี -Gem

บทความที่เกี่ยวข้อง วิธีเลือกพลอย สุดยอดอัญมณีเลอค่า กับ 4 ปัจจัยในการเลือกสรรที่คุณต้องรู้ !

คุณสมบัติของอัญมณี 

สำหรับคุณสมบัติที่ดีของอัญมณี แจกแจงได้ดังนี้

1.ความสวยงาม 

  • ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของอัญมณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านความสวยงาม ซึ่งเป็นตัวแปรทำให้ราคาและคุณค่าของอัญมณีนั้นๆ สูงมากยิ่งขึ้น โดยความสวยงามของอัญมณีแต่ละชิ้น ไม่มีมาตรวัดตายตัว ต้องขึ้นกับอยู่สายตาของผู้พิจารณาเป็นหลัก และไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ เจาะจงได้ อัญมณีชิ้นเดียวกัน สายตาของแต่ละคนอาจจะมองเห็นความสวยงามแตกต่างกัน บางคนสังเกตความสวยงามของอัญมณีจากประกายความแวววาว บางคนสังเกตความงามของอัญมณีจากความใสสะอาด รวมถึงสีของตัวอัญมณี ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าอัญมณีชิ้นนั้นๆ ได้รับการเจียระไนที่ดีหรือไม่ อย่างไรก็ดี การพิจารณาสังเกตความสวยงามของอัญมณี ก็ยังคงเป็นหลักการสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของอัญมณีที่มีมูลค่าสูง แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ตายตัวก็ตาม แต่ก็สามารถพิจารณาจากความใสสะอาด ประกายระยิบระยับ ความไร้มลทิน ความไม่มีสี ความสดใสของตัวอัญมณีนั้นๆ เป็นหลักได้ 

2.ความคงทน

  • อัญมณีที่ดีและล้ำค่าต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการ ได้แก่ ความแข็ง ความเหนียว และความเสถียรภาพทางเคมี ซึ่งรวมไปๆ แล้วก็คือความคงทน อัญมณีชิ้นไหนที่ยิ่งมีความคงทนมาก ก็จะมีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของผู้คน เพราะสามารถนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องกลัวความเสียหาย หรือรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน 

3.ความหายาก 

  • อีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถกำหนดพิจารณาคุณค่าของอัญมณีได้ก็คือ อัญมณีชิ้นนั้นๆ จะต้องหาได้ยากหรือมีกำจัด เพราะถ้าอัญมณีใดมีปริมาณจำกัดทางการค้า ก็จะทำให้คนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถเป็นเจ้าของได้ ทำให้ราคาสูงมากยิ่งขึ้น โดยความหายากของอัญมณีนั้น อาจจะเนื่องมาจากคุณสมบัติทางแสงที่มีลักษณะพิเศษ มีสีสวย ความนิยม และความต้องการของมนุษย์ 

เกณฑ์ในการเลือกอัญมณี 

  • นอกจากจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความคงทนและความหายาก การเลือกอัญมณีแต่ละชิ้นแล้ว ผู้เลือกอาจจะใช้เกณฑ์ในการเลือกจากความเชื่อทางพลังธรรมชาติด้วยเช่นกัน เพราะเพชรพลอย หรืออัญมณีนั้น สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องรางเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้สวมใส่ได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยปัจจัยที่เหมาะสำหรับการเลือกอัญมณี ได้แก่ การเลือกตามสีของอัญมณีที่มีความหมายมงคลแตกต่างกันไป หรืออัญมณีที่อยู่ประจำเดือนเกิด เป็นต้น 

อัญมณี-ความรู้

       สิ่งเหล่านี้ก็คือ ข้อควรรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอัญมณีที่ผู้เลือกซื้อทุกท่าน ควรศึกษาไว้เป็นรายละเอียด สำคัญก่อนการเลือกอัญมณีทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งทางด้านการสวมใส่เป็นเครื่องประดับ ทำให้เกิดความสวยงาม สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความเป็นแฟชั่นหรือเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่นมีสง่าราศี หรือความยกระดับมูลค่าของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมากขึ้น รวมไปถึงความเหมาะสมทางด้านการเลือกเป็นเครื่องรางเสริมสิริมงคล

อ้างอิง : http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=20&chap=7&page=t20-7-infodetail01.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top